page_header.jpg

Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) poziva Republiku Hrvatsku da učini napore u podizanju povjerenja javnosti u pravosuđe i osnaži antikorupcijske mjere u Hrvatskom saboru

U izvješću objavljenom 25. lipnja 2014. godine u Strasbourgu, Skupina država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO), pohvaljuje napore Republike Hrvatske u borbi protiv korupcije u javnoj sferi. Međutim, unatoč brojnim poduzetim koracima u tom smjeru, povjerenje građana Republike Hrvatske u njihove najvažnije institucije i dalje je nisko. Taj negativan dojam je izrazito problematičan u odnosu na sudstvo i političare.
Pročitaj više

Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj organiziralo javnu raspravu na temu "Pravosuđe i borba protiv korupcije: kako vratiti povjerenje građana u institucije?"

U srijedu 12. veljače 2014. g. u prostorijama Europske kuće u Zagrebu u sklopu serije "Političkih dijaloga u podne" održan je skup "Pravosuđe i borba protiv korupcije: kako vratiti povjerenje građana u institucije?". Panelisti rasprave bili su g. Ivan Crnčec, pomoćnik ministra pravosuđa,  Dinko Cvitan, ravnatelj USKOK-a, gđa. Davorka Budimir, predsjednica Transparency International Hrvatska, g. Dragan Zelić, izvršni direktor GONG-a i moderator skupa prof. dr. sc. Josip Kregar, zastupnik u Hrvatskome saboru, predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe. Sudionici rasprave uglavnom su se osvrnuli na izvješće EU-a o borbi protiv korupcije, posebice na poziciju RH i naša dostignuća. Svi su složni kako su u izvješću priznate zasluge za do sada učinjeno, kao i to da je ukazano na određena područja na koja bi se trebalo usredotočiti u budućnosti. Pohvaljena je proaktivna represija i naglašena je potreba  jačeg osnaživanja prevencije.

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera sa rokom izvršenja 'IV.kvartal 2013.' iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije

Vlada Republike Hrvatske donijela je Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije 15. studenog 2012. godine. Sva tijela koja su nadležna za provedbu mjera sa rokom izvršenja 'IV.kvartal 2013.' dostavila su, sukladno traženju, izvješća o provedbi.

Pročitaj više

Održana konferencija „Regional Anti-Corruption Conference for South Eastern European Countries“ u Sarajevu

Dana 9. i 10. prosinca 2013. godine u organizaciji UNODC-a, UNDP-a i Ministarstva sigurnosti BiH u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom “Regional Anti-Corruption Conference for South Eastern European Countries“. Ciljevi konferencije su bili analiza antikorupcijskih aktivnosti, politika i strategija u državama Jugoistočne Europe, unaprjeđenje razmjene informacija i dobrih praksi među sudionicima, kao i identificiranje područja za jačanje suradnje i potreba za izgradnju kapaciteta glede prevencije korupcije.

Pročitaj više

Letak Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije

APVZ.jpg

Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije je povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i Međunarodnog dana ljudskih prava, izradilo letke s ciljem poticanja odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenosti vlasti te prevencije i sprečavanje korupcije u Varaždinskoj županiji.

Pročitaj više

Transparency - Indeks percepcije korupcije 2013.

Transparency International Hrvatska 3.12.2013. u 11 sati u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma HAZU-a predstavio je rezultate Indeksa percepcije korupcije u 2013. godini. Indeks percepcije korupcije (IPK) je istraživanje koje stvara rang listu zemalja prema ocjeni o raširenosti korupcije u njima, odnosno do koje se mjere percipira da su tijela javne vlasti korumpirana. Taj je indeks najrašireniji pokazatelj percepcije korupcije u svijetu te ukazuje na to kolika je razina percepcije korupcije u javnom sektoru na skali od 0 do 100, gdje 0 predstavlja zemlju koju se percipira kao visoko korumpiranu, dok se onu ocijenjenu sa 100 percipira kao zemlji očišćenu od korupcije. Rang pojedine zemlje ukazuje na poziciju zemlje u usporedbi s ostalim državama koje su uključene u IPK i on nije presudan. Hrvatska je prošle godine ocijenjena s 46 bodova i zauzimala je 62. mjesto dok je ove godine na 57. mjestu i ocijenjena je s 48 bodova što se može tumačiti kao napredak. Navedenoj objavi rezultata bio je nazočan i predstavnik Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa.

Pročitaj više

Predstavnici Nacionalnog antikorupcijskog centra Republike Moldavije posjetili Ministarstvo pravosuđa

Tijekom studijske posjete Republici Hrvatskoj predstavnici Nacionalnog antikorupcijskog centra Republike Moldavije izrazili su želju upoznati se sa aktivnostima i iskustvima Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na području suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj.

Pročitaj više

Rezultati istraživanja o korupciji u poslovnom sektoru – Ekonomski institut - UNDOC

U srijedu, 30. listopada 2013. godine u Novinarskom domu u Zagrebu predstavljeni su rezultati istraživanja „Anketno ispitivanje poslovnih subjekata o korupciji i drugim oblicima kriminala u Hrvatskoj“  kojem je prisustvovao predstavnik Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa.

Pročitaj više

Predstavnik Ministarstva pravosuđa nazočio konferenciji „Koje nacionalne mreže u EU treba uspostaviti za borbu protiv namještanja utakmica ?“

U prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora je 29. listopada 2013. godine u organizaciji Hrvatske lutrije d.o.o. i Instituta međunarodnih i strateških odnosa (IRIS), a uz podršku Europske komisije i krovne organizacije The European Lotteries, održana konferencija pod nazivom: „Koje nacionalne mreže u EU treba uspostaviti za borbu protiv namještanja utakmica ?“

Pročitaj više

Ocjenjivački tim Skupine država protiv korupcije Vijeća Europe u Zagrebu

Ocjenjivački tim Skupine država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) bio je od 22. do 25. listopada 2013. godine u Republici Hrvatskoj. Svrha njihove posjete je bilo razgovarati sa sucima, državnim odvjetnicima, saborskim zastupnicima, javnim dužnosnicima iz različitih institucija, kao i s predstavnicima nevladinih udruga, novinarima i članovima raznih udruženja u cilju procjenjivanja učinkovitosti mjera koje je Hrvatska prihvatila u cilju prevencije korupcije među članovima Hrvatskog sabora, sucima i državnim odvjetnicima.

Pročitaj više

Provedeno istraživanje o transparentnosti rada Hrvatske turističke zajednice i županijskih turističkih zajednica

Istraživanje transparentnosti rada Hrvatske turističke zajednice te županijskih turističkih zajednice provedeno je nastavno na do sada provedena istraživanja o transparentnosti rada tijela javne vlasti, kojom prilikom je utvrđeno u kojoj mjeri tijela javne vlasti rade transparentno, a posebno - koliko transparentno troše financijska sredstva

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera sa rokom izvršenja 'III.kvartal 2013.' iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije

Vlada Republike Hrvatske donijela je Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije 15. studenog 2012. godine. Sva tijela koja su nadležna za provedbu mjera sa rokom izvršenja 'III.kvartal 2013.' dostavila su, sukladno traženju, izvješća o provedbi.

Pročitaj više

Transparentnost rada zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske provelo je istraživanje o transparentnosti rada zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu. Cilj navedenog istraživanja bio je utvrđivanje transparentnosti rada navedenih ustanova kao korisnika sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske te Proračuna Grada Zagreba.

Pročitaj više

Hrvatski sabor donio Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe

Hrvatski sabor je na sjednici dana 4. listopada 2013. godine  sa 117 glasova "za" donio Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje  Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe. Ovim Zakonom potvrđuje se Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, kako bi njegove odredbe, u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010-pročišćeni tekst), postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Pročitaj više

Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama

Ministarstvo pravosuđa bilo je nositelj izvršenja mjere 69. iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije (NN br. 75/08.) - stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama. U skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13.) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), osobito čl.7 toga Zakona - radi ispunjenja zadataka koji se ostvaruju u javnom interesu, izvršenje ove mjere odvijalo se u tri etape.

Pročitaj više

Popis poveznica na podatke o donacijama i sponzorstvima trgovačkih društava kojima je Republika Hrvatska osnivač, dioničar ili imatelj udjela

Vlada Republike Hrvatske je 26. studenoga 2009. godine donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.godine. Na temelju ovog programa tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je pet izvješća o provedbi, te je na sjednici održanoj 1. veljače 2013. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila 5. i završno Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa. 
  
Dio navedenog izvješća odnosi se na ukupne rashode po osnovi sponzorstava i donacija odnosno na objavljivanje popisa korisnika i visina iznosa dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija iz proračuna. Iz izvješća je vidljivo da su te mjere slabo ispunjene te se jedna od prihvaćenih preporuka odnosi na nužno povećanje transparentnosti u tom području kako bi se utvrdili jasni kriteriji za dodjelu sredstava i saznalo tko su korisnici tih sredstava.
            
Također, jedna od preporuka u izvješću je i da se mjerama suzbijanja korupcije obuhvate sva trgovačka društva kojima je Republika Hrvatska osnivač, dioničar ili imatelj udjela – i većinskih i manjinskih.    

Sukladno tome trgovačka društva su dana 24. travnja 2013. godine zamoljena da Ministarstvu pravosuđa dostave poveznicu na internetsku stranicu na kojoj se nalaze podaci o korisnicima i iznosima sponzorstava i donacija. Prvi rok za dostavu je bio 1. lipnja 2013. godine.

Iako je ostavljeno dodatno vrijeme koje je bilo dovoljno za izradu i objavljivanje popisa korisnika i iznosa danih donacija i sponzorstava, a ne postoji zakonska obveza za navedeno, veliki broj trgovačkih društava smatra da ne treba javno objaviti popis donacija i sponzorstava te su se oglušili na višestruko ponovljene zamolbe Ministarstva pravosuđa.

Ovdje se objavljuje popis trgovačkih društava koji je dobiven od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom sa prikupljenim poveznicama na objavljene popise donacija i sponzorstava i ostalim napomenama.
 

Pročitaj više

Popis poveznica na akcijske planove trgovačkih društava kojima je Republika Hrvatska osnivač, dioničar ili imatelj udjela

Vlada Republike Hrvatske je 26. studenoga 2009. godine donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.godine. Na temelju ovog programa tijekom izvještajnog razdoblja izrađeno je pet izvješća o provedbi, te je na sjednici održanoj 1. veljače 2013. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila 5. i završno Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa. 

S obzirom da je izvještajno razdoblje završilo, te Antikorupcijski program više nije na snazi, navedenim petim izvješćem je dana preporuka da trgovačka društva u kojima je Republika Hrvatska osnivač, dioničar ili imatelj udjela, manjinskog ili većinskog, sama izrade jednogodišnje mini akcijske planove kojima bi nastavila provedbu antikorupcijskih mjera iz svog djelokruga. 

Ministarstvo pravosuđa se trgovačkim društvima sa zamolbom da, nakon uspostave navedenih akcijskih planova, poveznice na iste dostave na e-mail adresu Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije,  obratilo dana 24. travnja 2013. godine. Od tada je trajalo prikupljanje poveznica. Prvi rok za dostavu je bio 1. lipnja 2013. godine.

Iako je ostavljeno dodatno vrijeme koje je bilo dovoljno za izradu i objavljivanje Akcijskih planova, a ne postoji zakonska obveza za navedeno, veliki broj trgovačkih društava smatra da ne treba sudjelovati u antikorupcijskim aktivnostima te su se oglušili na višestruko ponovljene zamolbe Ministarstva pravosuđa. 

Ovdje se objavljuje popis trgovačkih društava koji je dobiven od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom sa prikupljenim poveznicama na objavljene akcijske planove i ostale napomene.

 

Pročitaj više

Ostvarivanje mjere 135. Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije - podizanje razine učinkovitosti otkrivanja i kaznenog progona korupcijskih kaznenih djela

Mjerom 135. Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije (NN br. 75/08.) predviđeno je uspostavljanje sustava za dostavu statističkih podataka o procesuiranju korupcijskih kaznenih djela od trenutka kaznene prijave do okončanja postupka. Za poboljšanje praćenja statističkih podataka, a kako bi se stvorila jasna slika o broju predmeta u radu, potrebno je razvijati nove načine prikupljanja statističkih podataka o suzbijanju korupcije te analizirati predmete u praksi i uspoređivati podatke u vremenu. Upravo iz tog razloga predložena je mjera uspostave sustava za dostavu statističkih podataka o procesuiranju korupcijskih kaznenih djela od trenutka kaznene prijave do okončanja postupka.

Pročitaj više

Transparentnost rada nacionalnih kazališta

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske nastavljajući aktivnosti iz svoje nadležnosti, primarno vođen motivom vraćanja povjerenja građana u javne institucije i temeljnim načelima odgovornog i transparentnog upravljanja proklamiranim Strategijom suzbijanja korupcije, započeo je istraživanje o transparentnosti rada nacionalnih kazališta.

Pročitaj više

Raspravljen Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, s konačnim prijedlogom Zakona

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 19. rujna 2013. godine raspravljen je Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje  Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, s konačnim prijedlogom Zakona.

Pročitaj više

Provedeno istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su osnivači, dioničari ili imatelji udjela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ministarstvo pravosuđa je provelo istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su osnivači, dioničari ili imatelji udjela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provođenje istraživanja je trajalo četiri mjeseca. Svi predstavnici trgovačkih društava odgovarali su na upitnik kojeg je sastavilo Ministarstvo pravosuđa, a nakon ispunjenog upitnika potpisivali su i izjavu o točnosti podataka.

Budući da je ovo prvo takvo istraživanje koje je provedeno u Republici Hrvatskoj, mole se svi koji koriste informacije i rezultate da navedu da im je kao izvor saznanja poslužila internetska stranica Ministarstva pravosuđa, www.antikorupcija.hr.

Napominje se da su osnovne i prve podatke o trgovačkim društvima dale same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u istraživanju o transparentnosti njihova rada koje je završeno u prvoj polovici 2013. godine.

 

Pročitaj više

Ministar pravde BiH potpisao Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe

Prigodom sastanka  ministra pravosuđa Republike Hrvatske Orsata Miljenića i ministra pravde BiH Bariše Čolaka 6. rujna 2013. u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske u Zagrebu, ministar pravde BiH Bariša Čolak potpisao je Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe.

Pročitaj više

Transparentnost rada zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske pokrenulo je istraživanje o transparentnosti rada zdravstvenih ustanova koje se bave bolničkom djelatnošću u Gradu Zagrebu.
Naime, djelatnost navedenih ustanova regulirana je primarno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13), a iste su korisnici sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pročitaj više

Transparentnost rada županijskih turističkih zajednica i Hrvatske turističke zajednice

Nastavno na do sada provedena istraživanja kojima je cilj utvrđivanje transparentnosti rada svih korisnika sredstava iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, Ministarstvo pravosuđa započelo je  istraživanje o transparentnosti rada svih županijskih turističkih zajednica te Hrvatske turističke zajednice.

Pročitaj više

Potpisan protokol kojim se mijenja i dopunjuje memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz protukorupcijsku inicijativu jugoistočne Europe

skupna slika.jpg

U Zagrebu je 11. srpnja 2013. godine održan sastanak zemalja koje sudjeluju u Regionalnoj protukorupcijskoj inicijativi. U sklopu sastanka je potpisan Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe. Drugog dana, 12. srpnja 2013. godine održan je sastanak Upravljačkog odbora Inicijative.

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera sa rokom izvršenja 'II.kvartal 2013.' iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije

Pročitaj više

Godišnje izvješće o radu

U ime ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Samostalni sektor za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa sastavio je Godišnje izvješće o radu koje se odnosi na godišnji period od srpnja 2012. godine do srpnja 2013. godine. Suzbijanje korupcije bilo je i jest predmet zanimanja i nacionalne i međunarodne zajednice u tijeku pristupanja Europskoj uniji.

Pročitaj više

Održan dvodnevni seminar u Latviji o sprječavanju korupcije

Dana 26. i 27. lipnja  2013. godine u Jurmali (Latvija), u zajedničkoj organizaciji OECD-a i UNDP-a održan je međunarodni seminar pod nazivom “Prevention of Corruption – Enhancing Practical Implementation and Taking Effective Measures at Institutional and Sector Level” za države članice Antikorupcijske mreže za Istočnu Europu i Središnju Aziju (ACN).

Pročitaj više

Aktivnosti Ministarstva uprave u suzbijanju svakog oblika korupcije i neetičkog postupanja

Ministarstvo uprave je krajem 2012. godine pokrenulo promidžbenu kampanju „Jačanje povjerenja građana u državnu upravu promicanjem etičkih načela i standarda ponašanja državnih službenika“.

Pročitaj više

U Splitu održana panel rasprava „Otvoreno i odgovorno protiv korupcije“

U sklopu nacionalne manifestacije Dana otvorenih vrata udruga Ured za udruge Vlade RH je  suradnji s Udrugom za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus organizirao panel raspravu na temu „Otvoreno i odgovorno protiv korupcije“. Panel rasprava je održana 13. lipnja 2013.g. u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Pročitaj više

Ministar Jovanović i nakladnici školskih udžbenika potpisali antikorupcijski sporazum

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dr.sc. Željko Jovanović, je 4. lipnja 2013. godine potpisao sporazum s nakladnicima školskih udžbenika. Potpisani sporazum će uvelike doprinijeti sprečavanju korupcijskih aktivnosti između nakladnika i škola.

Pročitaj više

Predstavljeno istraživanje „Sukob interesa i nespojivost dužnosti u Republici Hrvatskoj“

Dana 10. lipnja 2013. godine u hotelu Palace u Zagrebu, održano je predstavljanje istraživanja pod nazivom „Sukob interesa i nespojivost dužnosti u Republici Hrvatskoj“ koje je provedeno u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Moldaviji.

Pročitaj više

Održana dvodnevna radionica u Podgorici o provođenju planova integriteta

Dvodnevna radionica pod nazivom ''Prevention of Corruption: Implementation of Integrity Plans'' održana je 05. i 06. lipnja 2013. godine u Podgorici u organizaciji TAIEX-a, Ministarstva pravosuđa Crne Gore i RACVIAC-a – regionalne organizacije za suradnju u sigurnosnim pitanjima. Cilj radionice bio je okupiti stručnjake iz institucija koje se bave suzbijanjem korupcije i ostalih relevantnih tijela kako bi raspravili i podijelili primjere dobre prakse iz provođenja planova integriteta i sprječavanja korupcije.

Pročitaj više

Održana Ljetna škola u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative

Od 02. do 08. lipnja 2013. godine, u Novom Sadu, u Republici Srbiji, održana je 8. Ljetna škole za mlade suce iz jugoistočne Europe koju su organizirali Regionalna antikorupcijska inicijativa (Regional Anti-Corruption Initiative –RAI) i Pravosudna akademija Republike Srbije. Tema navedene ljetne škole bila je „Antikorupcijski standardi u praktičnim slučajevima“.

Pročitaj više

Brošura o pravima „zviždača“

Izrađena je brošura o zakonskoj zaštiti osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, tzv. „zviždačima“. Brošura, među ostalim, sadrži objašnjenje pojma „zviždač“, te objašnjava razlike unutarnjih i vanjskih zviždača. Navode se u prava tih osoba pri prijavljivanju korupcije, oblici njihove zaštite, a na jednom su mjesto sadržane i odredbe zakonskih odredbi kojima se štite „zviždači“, tekst iz Strategije suzbijanja korupcije koji se na njih odnosi te odredbe relevantnih međunarodnih konvencija.

Pročitaj više

Provedena anonimna anketa o zaštiti „zviždača“ u Ministarstvu pravosuđa

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa provodio je od 06. do 17. svibnja 2013. godine među službenicima Ministarstva pravosuđa anonimno istraživanje putem anketnih obrazaca o percepciji državnih službenika o učinkovitosti zaštite tzv. „zviždača“, tj. osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju.
Kako bi se dobili što vjerniji rezultati, upitnik je bilo moguće popuniti olovkom ili na računalu. Popunjeni upitnici su poslani na 289 adresa elektroničke pošte u Ministarstvu pravosuđa. Popunjene je upitnike u posebno označenu kutiju ubacilo 78 službenika Ministarstva pravosuđa

Pročitaj više

Ministarstvo pravosuđa provodi istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nakon provođenja istraživanja o transparentnosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojom prilikom je sačinjen opsežan popis svih trgovačkih društava u vlasništvu općina, gradova i županija, kao i nakon provođenja Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012., danas započinje istraživanje o transparentnosti rada trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih i regionalnih jedinica.

Pročitaj više

Sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pozvane da do 15. lipnja 2013. godine objave popis korisnika donacija i sponzorstava sa navođenjem konkretnih iznosa koji su dodijeljeni

Sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su putem kontakt osoba u tim jedinicama pozvane da do 15. lipnja 2013. godine obavijeste Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa o poveznici na kojoj se nalazi popis korisnika sponzorstava i donacija koje dodjeljuju sa navođenjem konkretnih iznosa koji su dodijeljeni s tim da se na popisu nalaze sve donacije i sponzorstva od 01. siječnja 2013. godine.

Pročitaj više

Trgovačka društva u vlasništvu države pozvana da izrade jednogodišnje akcijske planove za suzbijanje korupcije

Trgovačka društva u vlasništvu države su pozvana da do 25. svibnja 2013. godine samostalno izrade jednogodišnje akcijske planove za suzbijanje korupcije te da do 01. lipnja 2013. godine obavijeste Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa o poveznici na kojoj se oni nalaze javno objavljeni.

Pročitaj više

Trgovačka društva u vlasništvu države pozvana da do 01. lipnja 2013. godine objave popis korisnika donacija i sponzorstava

Trgovačka društva u vlasništvu države su pozvana da do 01. lipnja 2013. godine obavijeste Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa o poveznici na kojoj se nalazi popis korisnika sponzorstava i donacija koje dodjeljuju iz proračuna.

Pročitaj više

Zanimanje američkih i norveških stručnjaka za suzbijanje korupcije u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo pravosuđa, Samostalni sektor za suzbijanje korupcije, je dana 10. svibnja 2013. godine posjetila gospođa Beth Sreenan, regionalna pravna savjetnica iz State Departmenta u pratnji kolegice iz Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, Vladimire Đukić, specijalistice za vladavinu prava. Drugi sastanak je istoga dana održan i sa zamjenikom šefa misije iz Veleposlanstva Kraljevine Norveške  i savjetnikom g. Erikom Fimannslund Bredeom koji je došao u pratnji gđe Vilde Langemyr, pomoćnice na projektima i g. Evena Skogena, vježbenika. Sa američkim i norveškim kolegama je u ime Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa razgovarala dr. sc. Željka Burić, načelnica Samostalnog sektora.

Pročitaj više

Rezultati istraživanja Ministarstva pravosuđa o transparentnosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u medijima

Ministarstvo pravosuđa je od rujna 2012. godine do ožujka 2013. godine provodilo istraživanje o transparentnosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Predstojeći izbori potaknuli su mnogobrojne da pogledaju kako su u navedenom istraživanju na postavljena pitanja odgovarale njihove općine, gradovi ili županije. Spomenuto istraživanje je pobudilo i interes medija uoči lokalnih izbora.

Pročitaj više

Okrugli stol “725 godina Vinodolskog zakonika – 725 godina sprečavanja sukoba interesa u Hrvatskoj”

U Hrvatskom saboru je u ponedjeljak 6. svibnja 2013. godine održan okrugli stol na temu “725 godina Vinodolskog zakonika – 725 godina sprečavanja sukoba interesa u Hrvatskoj”. Ovim je okruglim stolom Transparency International Hrvatska obilježio 725. godišnjicu Vinodolskog zakonika. Okrugli stol je održan u nazočnosti predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića i predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke, te mnogih veleposlanika kao i bivših i sadašnjih članova i predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Pročitaj više

Objava svih kandidacijskih lista vezanih uz lokalne izbore

Državno izborno povjerenstvo je na svojoj internetskoj stranici objavilo sve podatke koji se odnose na nadolazeće izbore. Na navedenoj internetskoj stranici, po prvi puta se na transparentan način nalaze i sve kandidacijske liste na jednom mjestu. Ovdje donosimo poveznicu na spomenutu bazu podataka.

Pročitaj više

e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta

Ministarstvo pravosuđa, kao glavni korisnik projekta IPA 2009 „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“, od 18. travnja pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese http://e-predmet.pravosudje.hr/.

Pročitaj više

Regionalna konferencija ministara unutarnjih poslova i pravosuđa na temu „Suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije i jačanje pravosudne suradnje u regiji Jugoistočne Europe

DSC_0059.jpg

U Beogradu je dana 12. travnja 2013. godine u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije te Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Srbije održana Regionalna konferencija ministara unutarnjih poslova i pravosuđa na temu „Suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije i jačanje pravosudne suradnje u regiji Jugoistočne Europe“.

Pročitaj više

Posjet ministrice unutarnjih poslova Republike Finske

011.JPG

Ministar pravosuđa Republike Hrvatske g. Orsat Miljenić primio je 11. travnja 2013. godine u Ministarstvu pravosuđa ministricu unutarnjih poslova Republike Finske gđu Päivi Räsänen, te članove njezinog izaslanstva.

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera sa rokom izvršenja 'I.kvartal 2013.' iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije

Pročitaj više

Konferencija 'Sajam izbornih inovacija' u organizaciji GONG-a

19. i 20. ožujka 2013.godine u prostorijama Nacionalne sveučilišne knjižnice održana je, u organizaciji GONG-a i pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke, međunarodna konferencija pod nazivom ''Sajam izbornih inovacija''.

Pročitaj više

Posjeta njemačke delegacije

Nakon sastanka sa ministrom pravosuđa, g. Orsatom Miljenićem, gospodin  Frank Henkel, povjerenik Bundesrata za proširenje EU i zamjenik gradonačelnika Berlina te Jürgen Martens, državni ministar za pravosuđe i Europu Slobodne države Saske sastali su se dana 19. ožujka 2013. godine u pratnji svojih suradnika sa predstavnicima Ministarstva pravosuđa na temu suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj.

Pročitaj više

Prisustvovanje predstavljanju baze podataka javne nabave u Republici Hrvatskoj

Organizacija civilnog društva Partnerstvo za društveni razvoj organizirala je u utorak, 12. ožujka 2013. godine predstavljanje baze podataka javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Pročitaj više

Službenici Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije prisustvovali nizu događanja

Službenici Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije prisustvovali su nizu događanja koja su za cilj imala širenje javne svijesti o potrebi suzbijanja korupcije i pojedinim oblicima tog suzbijanja.

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera sa rokom izvršenja 'trajno' iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije

Pročitaj više

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa sudjelovat će u projektu Ministarstva zdravlja

Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa prihvatio je sudjelovanje u projektu o korupciji u zdravstvenom sustavu kojeg provodi Ministarstvo zdravlja.

Pročitaj više

Analitičarka za pitanja Balkana iz State Departmenta u posjeti Ministarstvu pravosuđa

Nakon posjete Rumunjskoj i Bosni i Hercegovini, u posjeti Samostalnom sektoru za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa, dana 14. veljače 2013. godine je bila analitičarka za područje Balkana iz State Departmenta, gospođa Dana Francis.

Pročitaj više

Studijska posjeta predstavnika Republike Srbije u okviru projekta Podrška adekvatnom odgovoru srbijanskog pravosuđa praćenjem suđenja za korupciju

Predstavnici Republike Srbije posjetili su u srijedu 13. veljače 2013. godine, u sklopu provedbe projekta Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM pod nazivom 'Podrška adekvatnom odgovoru srbijanskog pravosuđa praćenjem suđenja za korupciju' Ministarstvo pravosuđa.

Pročitaj više

Vlada Republike Hrvatske prihvatila Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2013. godine prihvatila  Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.

Pročitaj više

Hrvatski sabor donio Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe

Hrvatski sabor je 01. veljače 2013. godine sa 127 glasova „za“ donio Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe.

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera sa rokom izvršenja 'IV. kvartal' iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije

Vlada Republike Hrvatske donijela je Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije 15. studenog 2012. godine. Sva tijela koja su nadležna za provedbu mjera sa rokom izvršenja 'IV. kvartal' dostavila su, sukladno traženju, izvješća o provedbi.

Pročitaj više

Informativni letak

S ciljem širenja javne svijesti o potrebi prijavljivanja korupcije kao štetne pojave, a u svrhu ostvarenja programskog cilja Vlade Republike Hrvatske – društva bez korupcije, Ministarstvo pravosuđa je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova izradilo i distribuirat će informativni letak.

Pročitaj više

Sastanak Upravljačkog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative

Sastanak Upravljačkog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative održan je  dana 11. siječnja 2013. godine u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Na sastanku je bila nazočna dr. sc. Željka Burić, načelnica Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i hrvatska predstavnica u Upravljačkom odboru.

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije nakon prvih mjesec dana provedbe

Pročitaj više

Održana radionica za izradu europskog izvješća o suzbijanju korupcije

Europska komisija je dana 10. prosinca 2012. godine u Sofiji (Bugarska) organizirala radionicu za potrebe izrade europskog izvješća o suzbijanju korupcije. Radionica je organizirana za države članice te Republiku Hrvatsku iz razloga što će izvješće biti objavljeno kad će, kako se očekuje, i Republika Hrvatska biti članica Europske unije.

Pročitaj više

Raspravljen Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 12. prosinca 2012. godine raspravljen je Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona. Ovim Zakonom potvrđuje se Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanju korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, kako bi njegove odredbe, u smislu Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Pročitaj više

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se svake godine 9.prosinca.

Pročitaj više

Objava podataka o raspolaganju trajno oduzetom imovinom

Donošenjem Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, mjerom 42, određeno je objavljivanje podataka o raspolaganju trajno oduzetom imovinom na internetskim stranicama Agencije za upravljanje državnom imovinom.

Pročitaj više

Izmjena Odluke na sjednici Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske je dana 6. prosinca 2012. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti između vlada Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Republike Crne Gore, Rumunjske i Republike Srbije o suradnji u borbi protiv korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe.

Pročitaj više

Objavljivanje podataka o postupcima javnih nabava na internetskoj stranici Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Mjerom 123 iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije određeno je objavljivanje podataka o budućim i aktualnim postupcima te do sada sklopljenim ugovorima na internetskoj stranici Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Pročitaj više

Organizacije civilnog društva koje se bave suzbijanjem korupcije

U cilju ujedinjavanja podataka o svim organizacijama civilnog društva koje se bave suzbijanjem korupcije na jednom mjestu, Ministarstvo pravosuđa se obratilo Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Pročitaj više

Vođenje,  održavanje i unapređivanje obrtnog registra

S ciljem jačanja  integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne uprave i s tim u vezi jačanje povjerenja građana u državne institucije, Ministarstvo poduzetništva i obrta predložilo je vođenje, održavanje i unapređivanje obrtnog registra.

Pročitaj više

Izdavanje promotivnih publikacija u cilju jačanja integriteta državnih službenika, sprječavanja sukoba interesa i korupcije

Provedba promidžbenih aktivnosti jedan je od načina jačanja integriteta državnih službenika, sprječavanja sukoba interesa i korupcije. S tim ciljem je predviđena i mjera 165 Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije koja se odnosi na izdavanje promotivnih publikacija u cilju jačanja integriteta državnih službenika, sprječavanja sukoba interesa i korupcije.

Pročitaj više

Objavljivanje popisa odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva

Donošenjem Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, u okviru mjere 48,  predviđeno je objavljivanje popisa odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva.

Pročitaj više

Objavljivanje i ažuriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave javnih naručitelja

U cilju stvaranja društva bez korupcije, mjera 117 Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije predviđa objavljivanje i ažuriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave javnih naručitelja. Naime, Zakon o javnoj nabavi u članku 20., uz ostale odredbe koje se odnose na planove nabave, obvezuje javnog naručitelja na objavu plana nabave na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana.

Pročitaj više

Objavljivanje popisa informacija o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu javno-privatnog partnerstva

U cilju jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti i s tim u vezi jačanje povjerenja građana u državne institucije mjerom 47 Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije predviđeno je objavljivanje popisa informacija o projektima koji se namjerava provesti po modelu javno-privatnog partnerstva.

Pročitaj više

Objavljivanje i ažuriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma naručitelja

Mjerom broj 118 Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije  predviđa se objavljivanje i ažuriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma naručitelja.

Pročitaj više

Objavljivanje poduzetnika/obrtnika kojima su dodijeljena sredstva državne potpore u projektima Poduzetničkog impulsa

Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije, kao mjeru 53, predviđa objavljivanje poduzetnika/obrtnika kojima su dodijeljena sredstva državne potpore u projektima Poduzetničkog impulsa Ministarstva poduzetništva i obrta.

Pročitaj više

Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije

slikica AP.JPG

Vlada Republike Hrvatske je dana 15. studenoga 2012. godine donijela novi Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije.

 

Pročitaj više

Izvješće o provedbi mjera iz akcijskih planova uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2008. godine i 2010. godine

Vlada Republike Hrvatske je dana 15. studenog 2012. godine raspravila Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2008. godine i 2010. godine. Spomenuta izvješća Vlada je primila na znanje.

Pročitaj više

Ispunjavanje upitnika o transparentnosti rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - stanje na dan 29. listopada 2012. godine

Pročitaj više

Financijsko upravljanje i kontrola u kontekstu antikoruptivnog djelovanja - lokalne i regionalne jedinice

Nakon konferencije koja je za predstavnike javnih trgovačkih društava u državnom vlasništvu održana 17. listopada 2012. godine u hotelu Westin u Zagrebu,  Ministarstvo financija organiziralo je konferenciju „Važnost sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske“ i za predstavnike lokalne i regionalne razine 26. listopada 2012. godine u Umagu u hotelu Melia Coral. Na konferenciji je o financijskom upravljanju i kontroli u kontekstu antikoruptivnog djelovanja govorila i Željka Burić, načelnica Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa.
Pročitaj više

Sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije

Konstituirajuća sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije održana je u srijedu 24. listopada u prostorijama Ministarstva pravosuđa. Na svojoj prvoj sjednici od posljednjih parlamentarnih izbora, Povjerenstvo se konstituiralo i raspravilo nacrt Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.
Pročitaj više

Pripremni sastanak Upravljačkog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative

Participants_of_Preliminary_RAI_Steering_Grou ...
Dana 19. listopada 2012. godine u Cavtatu je održan pripremni sastanak Upravljačkog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative. Na sastanku je bila nazočna Željka Burić, načelnica Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i hrvatska predstavnica u Upravljačkom odboru.
Pročitaj više

Financijsko upravljanje i kontrola kroz provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

Ministarstvo financija organiziralo je konferenciju „Važnost sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske“. Konferencija je za predstavnike javnih trgovačkih društava u državnom vlasništvu održana 17. listopada 2012. godine u hotelu Westin u Zagrebu.
Pročitaj više

Početak prikupljanja podataka vezanih uz provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

Pročitaj više

Sudjelovanje na završnoj konferenciji Transparency International-a Hrvatska

Dana 15. listopada 2012. godine održana je završna konferencija Transparency International Hrvatska pod nazivom Sprječavanje sukoba interesa u Hrvatskoj- analiza stanja i preporuke za budućnost u sklopu završetka EU projekta o preveniranju sukoba interesa za lokalne dužnosnike, predstavnike medija te predstavnike organizacija civilnog društva. Na završnoj konferenciji sudjelovale su Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra pravosuđa i Željka Burić, načelnica Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije.

Pročitaj više

Sudjelovanje ministra pravosuđa na 3. sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Ministar pravosuda mr_sc_Orsat Miljenic.jpg

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić  je na 3. sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održanoj 9. listopada 2012. godine, izložio Nacrt Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije te je podnio izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u području odgovornosti Ministarstva pravosuđa.

Pročitaj više


Sastanak s predstavnicima GONG-a

GONG.jpg
Dana 05. listopada 2012. godine održan je sastanak u Samostalnom sektoru za suzbijanje korupcije Ministarstvu pravosuđa sa predstavnicima GONG-a g. Draganom Zelićem, izvršnim direktorom i g. Dujom Prkutom, istraživačem u Istraživačkom centru.
Pročitaj više

Novi akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije

Ministarstvo pravosuđa izradilo je Nacrt Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije i ovime pokreće javnu raspravu o spomenutom Nacrtu. Rasprava je otvorena do 14. rujna 2012. godine.
Pročitaj više

Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije 

Vlada RH.JPG
Pročitaj više

Rezultati internetske ankete o percepciji korupcije i iskustvima građana s korupcijom

slikica najnovija_1.JPG
Pročitaj više

Online Surveys Powered By QuestionPro
Web Polls Powered By MicroPoll
Pročitaj više